Welkom

parcglorieux

Welkom op Parc Glorieux digitaal
Deze website is voor en van alle bewoners van Parc Glorieux.

Het doel van dit digitale monument is het met elkaar delen van informatie voor en door de bewoners. Het Forum is de plaats in het digitale monument waar we rechtstreeks met elkaar van gedachten kunnen wisselen en vragen, oproepen en ideeën kunnen plaatsen.

Dat betekent niet alleen dat wij zelf actief een bijdrage aan de website kunnen leveren; het houdt ook in dat wij samen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de informatie die we willen uitwisselen en de wijze waarop we dat doen.

Daarvoor is een Digitale Raad opgezet die zonodig wil meedenken over de vorm van de aangeleverde teksten en die wil toezien op een soepel en goed werkende website.

Een aantal tips voor het gebruik van o.a. het Forum zijn te vinden in de rubriek ‘Regels’ van het Forum.

Samen onder één dak wonen is een mooie leefvorm, een open en goede onderlinge communicatie kan dat alleen nog maar mooier maken.